Activiteiten
Evenementen
Kamp

Volgende activiteiten

Terug naar overzicht

51.130517, 3.573790

Start activiteit: 24-11-19 14:00

Einde activiteit: 24-11-19 17:00

Op een avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uitkomen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put en zei: `Jahwe, God van mijn meester Abraham, laat mij heden slagen, en wees mijn meester Abraham gunstig gezind.

51.109325, 3.565673

Start activiteit: 30-11-19 10:00

Einde activiteit: 30-11-19 17:00

En Sarai was onvruchtbaar; zij had geen kind. En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.

51.098953, 3.535425

Start activiteit: 07-12-19 19:00

Einde activiteit: 07-12-19 22:00

Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.

51.108732,3.587996

Start activiteit: 14-12-19 19:00

Einde activiteit: 14-12-19 22:00

Bij hun aftocht voerden zij ook Lot mee, de zoon van Abrahams broer, met zijn bezittingen; Lot woonde namelijk in Sodom. Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreeër; hij woonde op dat ogenblik bij de eik van Mamre, de Amoriet, een broer van Esko en Aner, beiden bondgenoten van Abram.

TRUFFELVERKOOP

Start activiteit: 21-12-19 09:00

Einde activiteit: 21-12-19 15:00

God zei echter tegen hem: ‘Wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist, moet u niet als ongepast beschouwen. Luister naar alles wat zij u zegt: want zij die Isaak afstemmen, zullen gelden als uw nageslacht.